Banská Bystrica

12.11.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Radim Pačmár
Ján Kvačala v kontexte dobovej slovenskej historiografie reformácie