Dobrá Niva

23.11.2019 o 9.30 hod.
Seniorálne stretnutie presbyterov Zvolenského seniorátu

s účasťou dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu
Mgr. Jána Hroboňa,

ktorý sa prihovorí s prednáškou
zameranou na prácu presbyterov v cirkevných zboroch.