Hronsek

17.2.2020 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.