Horná Mičiná

11.11.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Diskusia
s kandidátom na seniorálneho dozorcu Vratkom Strmeňom, BA

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v sále obecného úradu, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.