Mýto pod Ďumbierom

10.6.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: PhDr. Daniela Baranová, PhD., Evanjelici v rokoch 1939-1945, so zameraním na Zvolenský seniorát


Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.