Badín

11.3.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Marián Čop – ECAV v ČR, vznik a súčasnosť
V rámci stretnutia bude možné zakúpiť BIBLIU 100
/vydanie Písma svätého so slovenským evanjelickým a českým ekumenickým prekladom Písma svätého. /

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.