Mýto pod Ďumbierom

12.6.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Spoločná porada s bratstvom Liptovsko-oravského seniorátu

Prednáška: JUDr. Juraj Čech, PhD.
Zákon o disciplinárnych previneniach
a zákon o pracovnoprávnych vzťahoch – ich pozitíva a negatíva