Mýto pod Ďumbierom

15.6.2015 o 9.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 8.30 hod.