Zvolenská Slatina

5.10.2008 o 14.00 hod.
Úvod konseniora Zvolenského seniorátu
Mgr. Petra Kevického
a seniorálnych presbyterov a funkcionárov Zvolenského seniorátu

Slávnostný kazateľ
Mgr. Ivan Osuský, biskup v.v.

ukon

Leave a Reply