Očová

26.10.2008 o 14.00 hod.
Stretnutie speváckych zborov Zvolenského seniorátu
v evanjelickom a.v. chráme Božom v Očovej
Prednáška: Doc. Elena Šarayová-Kováčová

sssp

Leave a Reply