Očová

30.11.2008 o 10.00 hod.
Kanonická vizitácia
dištriktuálneho biskupa ZD Mgr. Milana Krivdu
v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Očová

Leave a Reply