Očová

6.4.2009 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Očovej

Leave a Reply