Očová

7.2.2011 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
prednáška:
Mgr. Karol Verčimák a Mgr. Vladimír Maťaš
Boh vidí jednotlivcov

a
Informácie o práci SEM a možnosti spolupráce s cirkevnými zbormi

Leave a Reply