Očová

13.5.2012 o 14.00 hod
Seniorálne stretnutie žien Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Očovej

ssm

Leave a Reply