Očová

7.10.2012 o 10.00 hod.
Inštalácia zborovej farárky
Mgr. Ireny Paľovovej

Leave a Reply