Očová

24.3.2007 o 9.00 hod.
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu

Leave a Reply