Ostrá Lúka

8.6.2008 o 15.00 hod.
Seniorálne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien
Zvolenského seniorátu

v evanjelickom chráme Božom vo filiálke Dubové

Leave a Reply