Ostrá Lúka

10.11.2008 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Mgr. Dagmar Gáletová: Vyučovanie náboženstva,
nový školský zákon, ukážková hodina

Leave a Reply