Ostrá Lúka

15.5.2010 o 10.00 hod.
Služby Božie
pri 210. výročí narodenia kňaza a skladateľa duchovných piesní
Jozefa Melcera
a pri 300. výročí pričlenenia filiálok Bacúrova a Dubového
k Ostrej Lúke

Leave a Reply