Ostrá Lúka

5.5.2012 o 10.30 hod.
Seniorálne stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu
v Kultúrnom dome v Ostrej Lúke

ssm

Leave a Reply