Ostrá Lúka

11.11.2013 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v sále Obecného úradu v Dubovom

prednáška:
doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Dominantná náboženská tradícia
v modernej multietnickej spoločnosti

Leave a Reply