Ostrá Lúka

12.12.2016 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Communion-Cross-with-Jesus