Ostrá Lúka

29.7.2007 o 10.00 hod.
Inštalácia zborového farára
Mgr. Jána Čábyho

Leave a Reply