Poniky

2.4.2007 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

One thought on “Poniky

  1. Ďakujem Pánu Bohu za včerajší deň.
    Bolo dobre v chráme Božom (je krásny); pri Božom slove (vďaka Peťovi Kevickému); pri spoločnom posedení (vďaka cirkevnému zboru).
    Prajem všetkým požehnané sviatky.
    daniel kostial

Leave a Reply