Poniky

4.5.2009 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke

prednáška:
Mgr. Ján Podlesný: Tvorba biblickej kázne

Leave a Reply