Poniky

8.11.2010 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
prednáška:
Mgr. Ján Čáby: Július Dérer – život posledného predsedu SPEVAK-u vo svetle jeho pamätí

Leave a Reply