Poniky

6.5.2013 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke

prednáška:
Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Pohrebné kázne

Leave a Reply