Poniky

3.11.2014 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu