Poniky

5.10.2014 o 9.30 hod.

Slávnosť 229. výročia pamiatky posvätenia chrámu
a posviacka generálne opravenej strechy
evanjelického a. v. chrámu Božieho
v Ponikách

Poniky_kostol