Radvaň

12.1.2015 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu