Zvolenský seniorát

Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku

Pavla Križku 394/12
967 01 Kremnica

Mobil:  +421-911-890794
Mail:    zvs(at)ecav.sk

IČO:     31933491
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu: 71628540/0900
IBAN:   SK78 0900 0000 0000 7162 8540