Slovenská Ľupča

6.11.2006 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Synoda 2006 – informácie a závery

Leave a Reply