Slovenská Ľupča

2.2.2009 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v modlitebni vo filiálke Šálková
s generálnym biskupom ECAV na Slovensku
Mgr. Milošom Klátikom, PhD.

prednáška:
Samuel Štefan Osuský (1888-1975)

Leave a Reply