Slovenská Ľupča

10.5.2009 o 10.00 hod.
Posviacka zrekonštruovanej modlitebne vo filiálke Šalková

Leave a Reply