Slovenská Ľupča

16.5.2010 o 14.00 hod.
Seniorálne stretnutie speváckych zborov
Zvolenského seniorátu

Leave a Reply