Slovenská Ľupča

2.5.2011 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v modlitebni v Šalkovej

Leave a Reply