Slovenská Ľupča

4.2.2013 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Peter Soukup
Kurz Emmaus – Tvoja cesta s Bohom

Leave a Reply