Banská Bystrica – Radvaň

22.5.2010 o 16.00 hod.
Pohrebná rozlúčka
so zosnulým bratom farárom
Mgr. Danielom Michalom Faklom

Leave a Reply