Strelníky

9.5.2016 o 9.00 hod.

Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 8.30 hod.