Veľká Lúka

21.9.2014 o 9.30 hod.
Slávnosť posvätenia zborového domu vo Veľkej Lúke
90. výročie postavenia evanjelickej školy

V_Luka