Zvolen

V zborovej sieni Cirkevného zboru ECAV na Slovensku vo Zvolene
sa 26.6.2006 o 15.00 hod. uskutoční
1. zasadnutie
novozvoleného seniorálneho presbyterstva
Zvolenského seniorátu

Leave a Reply