Žiar nad Hronom

29.10.2017 o 11.00 hod.
Slávnosť posviacky novostavby
evanjelického a. v. chrámu Božieho