Žiar nad Hronom

17.10.2015 o 16.00 hod.
Seniorálne stretnutie mládeže

ssm