Zvolen

20.11.2007 o 16.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v jednacej sieni BÚZD vo Zvolene

2 thoughts on “Zvolen

  1. Milý brat senior, chcel by som na presbyterstve navrhnuť ( iniciovať legislatívny proces) vznik misijného strediska v mestách s počtom evanjelikov väčším ako 500 (podľa sčítania) – Žiar nad Hronom, Šaľa, Sereď, Detva? atď.
    Ide o zvláštny štatút takých miest, aby mali umožnené zevanjelizovať neuvedomelých a neboli preťažení povinnosťami voči matkocirkvi, resp vyšším COJ. Bližšie na presbyterstve.

  2. Skúsiť môžeš. Uvidíme ako to dopadne.
    Požehnaný deň prajem.

Leave a Reply