Zvolen

14.1.2008 o 16.00 hod.
Mimoriadne zasadnutie Seniorálneho presbyterstva
Zvolenského seniorátu

v zborovej sieni CZ ECAV na Slovensku Zvolen

Leave a Reply