Zvolen

8.9.2008 o 16.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v jednacej sieni BÚZD vo Zvolene

Leave a Reply