Zvolen

11.5.2009 o 16.00 hod.
Školenie k novému Peňažnému denníku
pre cirkevné zbory Zvolenského seniorátu
v zasadacej sieni BÚZD vo Zvolene

Leave a Reply