Zvolen

8.2.2010 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

prednáška:
Mgr. Ján Ľachký – Hermeneutické postupy pri výklade Biblie

Leave a Reply