Zvolen

10.7.2010 o 12.00 hod.
Pohrebná rozlúčka
so zosnulým bratom farárom
Mgr. Jánom Čullým

Leave a Reply