Zvolen

20.2.2012 o 16.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v zborovej sieni CZ ECAV na Slovensku Zvolen
k voľbám seniora Zvolenského seniorátu

Leave a Reply